Την πιστοποίησή της ως πάροχος υπηρεσιών ΥΠΑΗΕΣ και την αδειοδότηση του Epsilon Digital, ένα από τα πρώτα λογισμικά που έλαβαν την σχετική αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανακοίνωσε η Epsilon Net Α.Ε. Συγκεκριμένα, η εν λόγω υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταργήσουν την εκτύπωση και την υποχρεωτική σήμανση των παραστατικών πώλησης, αντικαθιστώντας τα με το νέο ηλεκτρονικό παραστατικό που θα αυθεντικοποιείται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ευθύνη του πιστοποιημένου πάροχου, ενώ όλη η διαδικασία τιμολόγησης, αποστολής και αποθήκευσης των παραστατικών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά υπηρεσίες παρόχων ψηφιακής έκδοσης στοιχείων για την έκδοση παραστατικών εσόδων, μπορούν να λαμβάνουν και τα φορολογικά κίνητρα, που προβλέπονται από τον νόμο.