Το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων επιχειρηματιών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εράσμους για Νέους Επιχειρηματίες», προσφέρει στους νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εργαστούν για μία περίοδο μέχρι έξι μήνες μαζί με έναν έμπειρο επιχειρηματία στην ΜΜΕ του σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και στους Έλληνες νέους επιχειρηματίες μέσω του Συνδέσμου Νέων Ελλήνων Επιχειρηματιών YoungLeaders, οι οποίοι διαφοροποιούνται μέσω του απτού έργου τους. Το πρόγραμμα εκτός από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων και των έμπειρων επιχειρηματιών, διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες αγορές και την αναζήτηση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων αλλά και συμβάλλει στη δικτύωση των ανθρώπων των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Τέλος, ωφελεί και επιτρέπει στους πεπειραμένους επιχειρηματίες να αναπτύξουν νέες εμπορικές σχέσεις και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Μπορούν να συμμετέχουν νέοι αλλά και έμπειροι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, Νέοι Επιχειρηματίες είναι αυτοί οι οποίο σχεδιάζουν οριστικά να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι έμπειροι επιχειρηματίες θα πρέπει να κατέχουν ή να διευθύνουν μια ΜΜΕ στην Ε.Ε., που να επιτρέπει στο νέο επιχειρηματία να παρακολουθεί από κοντά όλες τις διαδικασίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου Νέων Ελλήνων Επιχειρηματιών YoungLeaders στο τηλέφωνο 210 6300597 ή στο www.youngleaders.gr.