Για 9η συνεχή χρονιά το Great Place to Work® Institute Hellas με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School, διοργανώνει τη μεγάλη ετήσια έρευνα «Best Workplaces» για τη βράβευση των 20 εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Η έρευνα αυτή στοχεύει στο να αναδείξει και να βραβεύσει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την προσήλωση τους στο Ανθρώπινο Δυναμικό τους αλλά, ταυτόχρονα, να επιτρέψει σε όλες τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν να «ζυγίσουν», να αποτιμήσουν και να κατανοήσουν το δικό τους εργασιακό περιβάλλον και τις πρακτικές που εφαρμόζουν.