Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (Hellenic Coaching Association - HCA), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) και το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και με την επιστημονική επιμέλεια της λέκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και μέλους του HCA, Δρ. Ειρήνης Ρηγοπούλου, ξεκινά μια έρευνα που θα εξετάσει σε βάθος πώς αντιλαμβάνονται το coaching οι coaches, οι coachees και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν executive coaching, ή εξετάζουν τη χρήση του ως εργαλείο ανάπτυξης των εργαζομένων τους στην Ελλάδα.

Αυτή είναι η πρώτη διεξοδική έρευνα που πραγματοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και τα αποτελέσματά της θα αποτυπώσουν την ελληνική πραγματικότητα στο χώρο αυτό. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο για την Έρευνα Coaching για Επιχειρήσεις είναι αναλυτικό και θα απαιτήσει περίπου 15 λεπτά από το χρόνο σας για να ολοκληρωθεί.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του HCA: www.hca.com.gr/research.html, και να επιλέξετε την «Έρευνα Coaching για Επιχειρήσεις».