Ξεκίνησε η έρευνα Cranet 2021 από το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι η πλέον αναγνωρισμένη ακαδημαϊκά έρευνα σχετικά με το HRM διεθνώς και εξετάζει τις πρακτικές ΔΑΔ και τη διαφοροποίηση αυτών μεταξύ πολλών χωρών.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 από μια ομάδα Πανεπιστημίων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να ερευνήσει την τότε επικρατούσα κατάσταση στις πρακτικές ΔΑΔ στις μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως τομέα, ενώ ονομάστηκε Cranet επειδή συντονιστής ανέλαβε το Πανεπιστήμιο του Cranfield.

Σημειώνεται ότι οι συμμετοχές είναι ανοιχτές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την έκθεση με τα συγκεντρωτικά ευρήματα της έρευνας και ενημέρωση για τις λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΔΑΔ.