«Η διασφάλιση της ψυχικής υγείας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για τη νέα γενιά εργαζομένων, την ίδια στιγμή που η σημασία των soft skills ολοένα και αυξάνεται, ενώ η εργασιακή εμπειρία αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη των εργαζομένων από ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση». Αυτά ήταν μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας #CtheFuture 3.0 του Ομίλου Adecco, στην οποία έλαβαν μέρος 1.685 άτομα από περισσότερες από 50 χώρες. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην πρωτοβουλία του Ομίλου, CEO for One Month 2022, βρίσκονται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 18-30 (76%), ενώ το 23% είναι σε δουλειά πλήρης απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Τα soft skills βρίσκονται σε διαρκή άνοδο: Ενώ πριν 3 χρόνια στην αντίστοιχη ερώτηση για τη σημασία των soft skills, το 69% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι θεωρεί σημαντικότερα τα soft από τα hard skills, φέτος το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 82%. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα #CtheFuture 3.0, το πιο σημαντικό soft skill είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η ηγεσία ομάδων ενώ έπονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η κριτική σκέψη.
  2. Οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης χάνουν έδαφος μπροστά στην επαγγελματική εμπειρία: Ενώ το 2021 το 49% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι μελλοντικοί CEOs θα πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, φέτος η πλειοψηφία (54%) δήλωσε ότι στο μέλλον οι CEOs δεν θα είναι απαραίτητο να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Η γνώση που αποκτάει κανείς σε πρακτικό επίπεδο με την εμπειρία, φαίνεται να είναι πιο σημαντική για τους νέους σε σχέση με τις θεωρητικές γνώσεις που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο.
  3. Η πανδημία δεν περιόρισε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Αντιθέτως, παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού όσων δήλωσαν, ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας είχαν περισσότερες ευκαιρίες για να βρουν δουλειά σε σχέση με πέρσι – 50% το 2021 και σχεδόν 70% φέτος.
  4. Η ευέλικτη εργασία ήρθε για να μείνει:  Στην κορυφή των απαντήσεων (85%) βρέθηκαν οι ευέλικτες μορφές εργασίας με προσαρμοσμένο ωράριο, ενώ μόνο το 30% δήλωσε ότι οι παραδοσιακές μορφές εργασίας (πχ. 8ωρο στο γραφείο) ήταν προτιμότερες.