Οι νέοι αναζητούν την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ενώ παράλληλα ανησυχούν για το πώς η πορεία της οικονομίας και οι γεωπολιτικές κρίσεις θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της φετινής έκδοσης της έρευνας #CtheFuture 4.0 του Ομίλου Adecco, στην οποία έλαβαν μέρος 2.541 άτομα από περισσότερες από 40 χώρες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Ομίλου, CEO for One Month 2023. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, μεταξύ 18 και 30 ετών (83%) όπου το 33% εξ αυτών φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 18% εργάζονται με πλήρη απασχόληση και το 19% σπουδάζουν και εργάζονται παράλληλα.

Πολύ μεγάλη σημασία στα soft skills δίνουν οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων καθώς το 81% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τα soft skills είναι πολύ σημαντικότερα σε σχέση με τα hard skills για τους CEOs του μέλλοντος. Όλες οι πρόσφατες έρευνες #CtheFuture του Ομίλου Adecco επισημαίνουν την άνοδο στη σημασία των soft skills, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια ηγεσία με ενσυναίσθηση, όπου οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων θα βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ουσιαστικές ανάγκες των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τα 3 σημαντικότερα soft skills είναι πρώτον «η ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων και ομάδων», δεύτερον η «ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας» και τρίτον «η εργασιακή ηθική».

Η επαγγελματική εμπειρία πιο σημαντική από την εκπαίδευση
Από την άλλη πλευρά, πτώση στην αξία που δίνουν οι νέοι εργαζόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται στην φετινή έρευνα #CtheFuture συνεχίζοντας την τάση που εμφανίστηκε στην περσινή έρευνα και παρουσιάζει την επαγγελματική εμπειρία ως πιο σημαντική από την εκπαίδευση. Ειδικότερα, το 63% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να κατέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους σε αντίθεση με το 37% που τόνισαν ότι τα πτυχία εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για ένα στέλεχος επιχειρήσεων.

Η φετινή έρευνα καταγράφει εξάλλου συντριπτική αποδοχή της σημασίας της ευέλικτης εργασίας, καθώς το 82% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η δυνατότητα ευελιξίας στην εργασία είναι από «επιθυμητή» έως «πολύ επιθυμητή». Την ίδια στιγμή, αρκετοί συμμετέχοντες αξιολόγησαν εξίσου θετικά και την κλασική μορφή εργασίας από το γραφείο (29%), επισημαίνοντας την ανάγκη οι εργοδότες να μπορούν να προσφέρουν ένα δελεαστικό μοντέλο εργασίας που θα ικανοποιεί τόσο όσους επιθυμούν περισσότερη ευελιξία όσο και εκείνους που προτιμούν να εργάζονται το παραδοσιακό 8ωρο.

Απαντώντας στο ερώτημα, κατά πόσο προετοιμασμένοι είναι οι σημερινοί επικεφαλής των επιχειρήσεων για να διαχειριστούν τις ομάδες τους εξ αποστάσεως, το 64% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία, σε αντίθεση με το 36% που δήλωσαν ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι. Τέλος, το 71% δήλωσε ότι η κοινωνική ευαισθησία μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους να ενταχθούν σε αυτή, αποτυπώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι το κοινωνικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την εύρεση ταλαντούχων στελεχών.