Νέα έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου εργασίας των ομάδων μέσα στις επιχειρήσεις και των συνθηκών που επιτρέπουν στις ομάδες να παράγουν καινοτόμες ιδέες ξεκινά υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η συμμετοχή στην έρευνα ομάδων εργασίας από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού να επιλέγουν άτομα με χαρακτηριστικά τέτοια, τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν θετικά στην αποτελεσματικότητα και καινοτομία της ομάδας στην οποία προορίζονται να εργαστούν. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα είναι η ύπαρξη ομάδων εργασίας (οποιουδήποτε τύπου) υπό τη λειτουργία κάποιου επιβλέποντα.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας κάθε ομάδα εκτός του ότι θα λάβει μία περίληψη των αποτελεσμάτων που την αφορούν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του δείγματος, θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες τα ατομικά τους αποτελέσματα (π.χ. προφίλ προσωπικότητας, κλπ) με απόλυτη εχεμύθεια, ενώ στα στελέχη της ΔΑΔ θα δοθεί αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που κάνει μια ομάδα να είναι αποτελεσματική και καινοτόμα.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με e-mail στα [email protected] και [email protected] προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος συνεργασίας.