Έρευνα για τις προκλήσεις, τις θυσίες, τα εμπόδια και τις δεξιότητες που απαιτήθηκαν παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της ΕΑΣΕ. Ικανότητες, εργασιακή εμπειρία και χαρακτήρας -με με ποσοστό 78%, 70% και 57% αντίστοιχα- είναι τα τρία πιο σημαντικά εφόδια των CEOs - η νεότερη γενιά των οποίων (Generation X) έφθασε στην κορυφή της εταιρικής ιεραρχίας στα 39, έπειτα από 16 χρόνια δουλειάς και η παλαιότερη (Baby Boomers), σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, στα 48, έπειτα από 25 χρόνια δουλειάς.

Τα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα έρευνας της Focus Bari σε μέλη της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων), μια πρωτοβουλία της Ομάδας Δράσης για την Ενίσχυση της Παρουσίας των Γυναικών στην ΕΑΣΕ, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Στόχος της έρευνας ήταν να καταγράψει και να αναλύσει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν οι επαγγελματίες μάνατζερ στην Ελλάδα, άνδρες και γυναίκες, για να φτάσουν στην κορυφή της εταιρικής πυραμίδας, καθώς και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σήμερα προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών, όπως εξήγησαν ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣΕ & Δ/νων Σύμβουλος ICAP Group, αλλά και η Μαρίκα Λάμπρου, συντονίστρια της Ομάδας Δράσης ΕΑΣΕ και General Manager Business Imaging & Professional Print, Intersys.