Η προσέλκυση και η διακράτηση ταλέντων αποτελούν τις κύριες ανησυχίες για τους εργοδότες σε όλο τον κόσμο, ωστόσο το 35% των εργαζόμενων είναι πιθανό να παραιτηθεί τους επόμενους 12 μήνες, με τη Gen Z (38%) και τους millennials (37%) να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της EY, 2023 Work Reimagined Survey.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω έρευνα, η οποία κατέγραψε τις απόψεις περισσότερων από 17.000 εργαζομένων και 1.575 εργοδοτών, σε 22 χώρες, διαπιστώνει απόκλιση μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, με το 58% των εργοδοτών να πιστεύει ότι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, μειώνει την πιθανότητα των εργαζόμενων να παραιτηθούν. Αντίθετα, το 47% των εργαζομένων συμφωνεί με την άποψη αυτή. Επιπρόσθετα, την περίοδο πριν την πανδημία, το 53% του συνόλου των ερωτηθέντων πίστευε ότι η ισορροπία ισχύος στον χώρο εργασίας ήταν υπέρ των εργοδοτών, και μόλις το 24% υπέρ των εργαζόμενων, ενώ σήμερα η αναλογία είναι 46% έναντι 32%, αντίστοιχα.

Το 50% των εργαζόμενων δεν προτίθεται να πηγαίνει στο γραφείο πάνω από μία ημέρα την εβδομάδα
Βάσει της έρευνας, οι αποδοχές παραμένουν η κύρια ανησυχία για τους εργαζόμενους (35%), αν και αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ανησυχία για τους εργοδότες, οι οποίοι επικεντρώνονται περισσότερο στην προσέλκυση νέων ταλέντων (37%) και στη διακράτησή τους (34%). Παράλληλα, το 84% των εργοδοτών πιστεύει ότι η δυνατότητα ευελιξίας θα επηρεάσει θετικά την πρόσληψη ταλέντων, ωστόσο, αυτή την άποψη μοιράζεται το 63% των εργαζόμενων. Επιπλέον, το 47% των εργοδοτών προτιμά το προσωπικό του να είναι στο γραφείο δύο έως τρεις ημέρες την εβδομάδα, ενώ το 50% των εργαζόμενων δήλωσε ότι δεν προτίθεται να πηγαίνει στο γραφείο πάνω από μία ημέρα την εβδομάδα. Εντούτοις, μία σειρά από παράγοντες ωθούν τους εργαζόμενους προς το γραφείο, όπως η ανάγκη να παραμείνουν κοινωνικά συνδεδεμένοι (36%), η συνεργασία με συναδέλφους (30%) και η δημιουργία και η διατήρηση σχέσεων (29%). Επιπλέον, το 73% των εργοδοτών πιστεύει ότι τα διευθυντικά στελέχη και η ηγεσία ευθυγραμμίζονται με τους νέους τρόπους εργασίας, αλλά μόνο το 55% των εργαζόμενων συμφωνεί. Επίσης, οι εργαζόμενοι που αναφέρουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, ενδυνάμωσης και φροντίδας από την ηγεσία, είναι 40% λιγότερο πιθανό να παραιτηθούν.

Το 84% των εργοδοτών χρησιμοποίει ή σχεδιάζει τη χρήση της ΑΙ
Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% των εργαζόμενων αναμένει ότι το GenAI θα βελτιώσει την ευελιξία, ενώ το 84% των εργοδοτών χρησιμοποιεί σήμερα ή σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Τέλος, αν και τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες, κατατάσσουν τη «μάθηση και τις δεξιότητες» ως τον κορυφαίο παράγοντα για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και ικανοποίησης των εργαζόμενων σε νέα μοντέλα εργασίας, μόνο το 18% των εργοδοτών σχεδιάζει να παρέχει εκπαίδευση σε δεξιότητες που σχετίζονται με το GenAI.