Η Deloitte δημοσιεύει μια νέα παγκόσμια έρευνα σχετικά με το ζήτημα των στελεχών στον κλάδο των επιχειρήσεων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία αποκαλύπτει ότι παρά την αύξηση της ανεργίας παρατηρείται σημαντική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με τα απαραίτητα προσόντα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης της Deloitte, πρόβλημα για τις επιχειρήσεις παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και των ατόμων διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Στην έρευνα, με τίτλο «Talent Edge 2020: Blueprints of the new normal, Perspective from the financial services industry» συμμετείχαν περισσότερα από 300 ανώτερα στελέχη και talent managers σε επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσμο- οι μισοί από τους οποίους προέρχονται από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι που προέρχονται από το χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χαρακτήρισαν τον περιορισμό και τη διαχείριση του κόστους (36%) και την επέκταση στην παγκόσμια αγορά αλλά και στις αναδυόμενες οικονομίες (33%) ως κορυφαίους στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεών τους.

Επίσης στα σημαντικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν δημιούργησαν «πλεόνασμα» ικανών στελεχών. Αντιθέτως, σύμφωνα με την έρευνα, το 75% των στελεχών του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προβλέπει σοβαρές ελλείψεις ταλέντων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ενώ το 47% αναμένει ελλείψεις σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Πάντως, παρά την έλλειψη ταλαντούχων στελεχών, οι ερωτώμενοι από το χώρο δεν θεωρούν την επένδυση στην ανάπτυξη νέων ηγετών ως σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τους οργανισμούς τους.

Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό ότι το 67% των στελεχών χρηματοπιστωτικών οργανισμών αξιολογεί τις στρατηγικές μετακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού ως κύρια επιχειρηματική προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, τη μεγαλύτερη ανησυχία των στελεχών του κλάδου σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης ατόμων με τα απαραίτητα προσόντα αποτελεί ο ανταγωνισμός για ταλέντα σε παγκόσμιο επίπεδο και στις αναδυόμενες αγορές.

Το επίπεδο των οικειοθελών αποχωρήσεων ως αποτέλεσμα της κρίσης είναι υψηλό. Σχεδόν οι μισοί οργανισμοί (47%) παρατήρησαν αρκετές αποχωρήσεις κατά το τελευταίο έτος, ενώ το 56% των οργανισμών αναμένει ότι οι αποχωρήσεις θα αυξηθούν μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο.

Μάλιστα, ένα στα δυο στελέχη του χώρου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δηλώνει ότι έχει θέσει σε εφαρμογή κάποιο νέο πρόγραμμα διακράτησης. Σχεδόν τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στην έρευνα (64%) αναμένουν αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στη «Γενιά Υ» (κάτω των 30 ετών) και 58% πιστεύουν ότι θα παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο και μεταξύ των εργαζομένων 30-44 ετών.

Επιπλέον, το 55% του δείγματος θεωρεί ότι θα αυξηθούν οι παραιτήσεις γυναικών και το 50% ανησυχεί για αποχωρήσεις εργαζομένων με διαφορετική εθνική προέλευση.