Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδας για τη Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα σήμερα και σηματοδότησε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Citi Ελλάδος, στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας, σχεδίασε και υλοποίησε το ΑLBA Graduate Business School at the American College of Greece και χρηματοδότησε το Citi Foundation.

Σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές στη σημερινή αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη απόκλιση απόψεων διαπιστώνεται σε δεξιότητες όπως οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η επιχειρηματική ηθική και η συναισθηματική νοημοσύνη, τις οποίες οι νέοι βαθμολογούν χαμηλότερα. Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως:  ο προσανατολισμός στη μάθηση (97%), η επιχειρηματική ηθική και η ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η προσαρμοστικότητα (92%), η διαχείριση αλλαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες (89%), η επικοινωνία (88%) και η ενδογενής κινητοποίηση (85%).

Το 60% των νέων είναι διατεθειμένοι να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία, ενώ το 86% αυτών βιώνουν το εργασιακό περιβάλλον ως αβέβαιο και απρόβλεπτο και μόνο το 42% το βλέπει διευρυμένο με αρκετές ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, το 78% των νέων έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μελλοντικούς εργοδότες όσον αφορά στην προσφορά ευκαιριών ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους, ενώ χαμηλότερες είναι οι προσδοκίες τους σε θέματα αμοιβών (43%) και εργασιακής ασφάλειας (47%). Ως σημαντικότερα εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας θεωρούν το «πάγωμα» προσλήψεων και τα λίγα ανοίγματα θέσεων εργασίας (92%), την οικονομική κρίση (86%), το χαμηλό επίπεδο αμοιβών για τις θέσεις που ανοίγουν (58%), την έλλειψη υποστήριξης από δημόσιους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ (56%) και τις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών για τις θέσεις που «ανοίγουν» (56%).

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 30% των νέων και 45% των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρούν αποτελεσματικό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας». Τέλος, το 86% των πολυεθνικών εταιρειών και 56% των ελληνικών έχουν προσπαθήσει να είναι σε επαφή με το ελληνικό πανεπιστήμιο κυρίως μέσω της προσφοράς πρακτικής άσκησης (77%) και συμμετοχής στις ημέρες καριέρας (63%).