Η Βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να υλοποιήσει μια νέα έρευνα για να αναζητήσει τη σχέση μεταξύ της δέσμευσης του προσωπικού και της απόδοσής τους.

Το τμήμα Επιχειρηματικής και Ρυθμιστικής Αναδιάρθρωσης τοποθέτησε υπεύθυνους για τη συγκεκριμένη υπόθεση τους David MacLeod και Nita Clarke, directorς του συνδέσμου Involvement and Participation Association.

Πηγή: HR Magazine