Σύμφωνα με την μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), ένας στους τρείς εργαζομένους με πανεπιστημιακή μόρφωση στην Ελλάδα απασχολείται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην τρίτη θέση στην ΕΕ.

Αναλυτικότερα, το 33,9% των εργαζομένων απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργάζεται σε θέσεις εντελώς διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από αυτό των σπουδών του, με το υψηλότερο ποσοστό (73%) να παρουσιάζεται στους αποφοίτους γεωπονικών και κτηνιατρικών σπουδών και ακολουθούν οι πτυχιούχοι καλών τεχνών και ανθρωπιστικών σπουδών (51,9%), οι απόφοιτοι σπουδών μηχανικού και δομικών έργων (48%) και οι απόφοιτοι με σπουδές στις θετικές επιστήμες και στην πληροφορική (46%).

Στο αντίθετο άκρο βρίσκονται οι απόφοιτοι σπουδών παροχής υπηρεσιών (10,8%) αλλά και οι πτυχιούχοι σχολών κοινωνικών επιστημών, νομικής και διοίκησης επιχειρήσεων (15,7%). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την μελέτη, από το 2011 αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς το ποσοστό των εργαζομένων απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου, με αποτέλεσμα το 2018 ο ένας στους τρείς (33,9%) εργαζομένους με πανεπιστημιακή μόρφωση στην Ελλάδα να απασχολείται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα, κατατάσσοντας έτσι τη χώρα μας στην τρίτη θέση στην ΕΕ των 28.