Νέα ειδική έρευνα έδωσε στη δημοσιότητα η ΓΣΕΕ, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα κα αφορά στην καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας. Σύμφωνα με αυτή, τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:

– Το 52% των εργαζομένων, αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους σε εβδομαδιαία βάση. Από αυτούς το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες

– Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες

– Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες

– Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω

– Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του. Από αυτούς το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

– Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό. Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι με βάση την σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα. Από αυτούς το 36% δηλώνουν ότι εργάζονται από 21-30 ώρες

– Το 24% δηλώνουν ότι εργάζονται από 31 – 35 ώρες.

Αντίστοιχη έρευνα είχε διεξάγει η ΓΣΕΕ και τον περασμένο Ιανουάριο. Στα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφονται ανάλογες, ελαφρώς βελτιωμένες, απόψεις με αυτή του Ιανουαρίου του 2021. Συγκεκριμένα, το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται, το 35% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι.