Η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδαχθεί πιστεύουν δύο στους τρεις Έλληνες, όπως προκύπτει από την έρευνα Global Entrepreneurship Report 2014 (AGER 2014) της Amway, μία ετήσια έρευνα η οποία καταγράφει τον παλμό του κοινού, παγκοσμίως, στο πεδίο της αυτοαπασχόλησης.

Η φετινή έκθεση διερεύνησε την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Για τη χώρα μας, τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τους νέους να είναι θετικοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την έναρξη μίας προσωπικής επιχείρησης. Το 63% των ερωτηθέντων, παγκοσμίως, δήλωσε πως η επιχειρηματικότητα, κατά τη γνώμη τους, μπορεί να διδαχθεί, άποψη την οποία υποστηρίζουν με θέρμη άτομα ηλικίας έως 35 ετών, σε ποσοστό 70%. Άνδρες και γυναίκες είχαν ουσιαστικά την ίδια γνώμη, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 64% και 63%, αντίστοιχα. Η επιτυχής επιχειρηματικότητα συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ερωτηθέντες, παγκοσμίως, βαθμολόγησαν ως την πιο κρίσιμη πτυχή της διδασκαλίας τη διαμόρφωση των «βασικών επιχειρηματικών ικανοτήτων» (42%). Ακολουθούν με ποσοστό 47% η καθεμία, οι «ηγετικές και διαχειριστικές επιδεξιότητες» και η «πρακτική εμπειρία στην επιχειρηματικότητα». Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν, ως εξής: Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, (49%), Ηγετικές και διαχειριστικές επιδεξιότητες (39%), Πρακτική επιχειρηματικότητα (32%).