Ο όμιλος Adecco παρουσίασε χθες τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης και πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας μελέτης του, «Resetting Normal: Defining the New Era of Work», η οποία εξετάζει πώς η στάση εργαζομένων και ηγετών όσον αφορά στην εργασία έχει αλλάξει σε διάστημα 12 μηνών και αναδεικνύει τα κύρια σημεία, στα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να καταφέρουν να προσαρμοστούν επιτυχώς κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Βέλγιο, Ολλανδία, Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τουρκία, Καναδάς, Κίνα, Ελβετία) και με τη συμμετοχή 15.000 ατόμων, απασχολούμενων σε θέσεις υπαλλήλων γραφείου. Μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

– Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 53% των εργαζομένων (61% φτάνει το ποσοστό στην Ελλάδα) επιθυμούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, με περισσότερο από τον μισό του χρόνου εργασίας εξ αποστάσεως

– Το υβριδικό μοντέλο εργασίας δεν φαίνεται να έπληξε την παραγωγικότητα, με το 82% των ερωτηθέντων να αισθάνονται το ίδιο παραγωγικοί ή περισσότερο από πριν (85% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα)

– Περισσότεροι από τους μισούς νέους ηγέτες αναφέρουν ότι υπέστησαν εξουθένωση ενώ παρατηρήθηκαν και αυξημένες ώρες εργασίας κατά 14% τον τελευταίο χρόνο.

– Η πλειοψηφία (73%) εργαζομένων και ηγετικών στελεχών ζητούν η αξιολόγηση να γίνεται με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις ώρες εργασίας, ενώ μόνο το 36% των διευθυντικών στελεχών αξιολογούν ήδη την απόδοση των ομάδων τους με βάση τα αποτελέσματα

– Το άγχος για την επιστροφή στο γραφείο είναι υψηλότερο στην Αυστραλία (53%), ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (52%) και ο Καναδάς (51%) – Στο 45% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα