Το kariera.gr, διεξάγει έρευνα με σκοπό την καταγραφή της ικανοποίησης των εργοδοτών από τη συνεργασία τους με το kariera.gr, τον εντοπισμό των προϊόντων - υπηρεσιών που ικανοποιούν περισσότερο και λιγότερο, τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητάς τους αλλά και της δημιουργίας νέων που θα καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καλεί τους εργοδότες -στους οποίος και αποκλειστικά απευθύνεται η έρευνα- να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο http://www.zoomerang.com/Survey/survey-intro.zgi?p=WEB22978A7NW29