Παρότι το 57% των εργοδοτών πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό του είναι πλήρως ενημερωμένο για τα wellbeing προνόμια που προσφέρει, μόνο το 21% των εργαζομένων επιβεβαιώνει αυτή την παραδοχή.

Αυτό δείχνει η νέα έρευνα του GRiD, η οποία καταγράφει ένα κενό μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ειδικότερα, η έρευνα εξηγεί ότι για το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να οφείλεται η έλλειψη επικοινωνίας, ωστόσο το 27% των εργοδοτών επισημαίνει ότι έχει αυξήσει την επικοινωνία σχετικά με τα προνόμια που προσφέρει κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Παρόλα αυτά, μόλις το 16% των εργαζομένων πιστεύει ότι ο εργοδότης του έχει πράγματι αυξήσει τη σχετική επικοινωνία. Επιπρόσθετα, βάσει της εν λόγω έρευνας, η πιο συνηθισμένη μέθοδος επικοινωνίας των προνομίων είναι το email (39%), με τα πακέτα καλωσορίσματος (31%) και τα εγχειρίδια για εργαζομένους (28%) να ακολουθούν.