Διαφοροποίηση ως προς τα δύο φύλα στο αίσθημα του ανήκειν στην εργασία καταγράφει το The Achievers Workforce Institute 2021 Culture Report on Belonging at Work, με δείγμα πάνω από 3.500 εργαζόμενους παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, παρότι το 26% των ερωτηθέντων απάντησε ότι νιώθει ένα ισχυρό αίσθημα ανήκειν στην εργασία του, τα ποσοστά διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο και διαμορφώνονται στο 31% για τους άνδρες και στο 22% για τις γυναίκες.

Από το work-life balance και την ισότητα στις αμοιβές μέχρι το αίσθημα της αποδοχής και του ανήκειν, οι γυναίκες συστηματικά σημειώνουν χαμηλότερα ποσοστά από τους άνδρες συναδέλφους τους. Έτσι, οι γυναίκες ήταν 25% λιγότερο πιθανό να δηλώσουν ότι νιώθουν άνετα να εκφράσουν μια αντίθετη άποψη και 20% λιγότερο να σημειώσουν ότι το background τους εκτιμήθηκε από την εταιρεία τους. Επιπρόσθετα, βάσει του report, οι συμμετέχοντες από εταιρείες που χαρακτηρίζονται diverse είναι 2,4 φορές πιο πιθανό να αναπτύσσουν ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκειν, ενώ οι γυναίκες είναι 23% λιγότερο πιθανό σε σχέση με τους άνδρες να αναφέρουν ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται από τις DΕΙ προσπάθειες των εταιρειών τους.

Η σημασία της αίσθησης του ανήκειν
Το The Achievers Workforce Institute 2021 Culture Report on Belonging at Work εξηγεί ότι το αίσθημα του ανήκειν αποτελεί σημείο-κλειδί για την επιτυχία, αφού το 40% των ερωτηθέντων με ισχυρό αίσθημα ανήκειν σπάνια σκέφτεται να αναζητήσει αλλού εργασία, με το 45% να υποστήριζει ότι δίνει τον καλύτερό του εαυτό και το 51% να προτείνει την εταιρεία του ως ένα εξαιρετικό χώρο εργασίας. Επιπρόσθετα, το report επισημαίνει ότι τα άτομα που έλαβαν κάποια μορφή αναγνώρισης είναι σχεδόν 2 φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκειν, ενώ το 41% τονίζει ότι ο manager του αναγνωρίζει τακτικά τη συμβολή του.