Αντίθετοι με την εξαήμερη εργασία δηλώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι ενώ παράλληλα στρέφονται προς την τετραήμερη εργασία, ελπίζοντας στην εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής και στην αποφυγή του burnout, σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα που διεξήγαγε το kariera.gr. Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έρευνας, το 48% των ερωτηθέντων προτιμά τις λιγότερες ημέρες εργασίας, σε αντίθεση με ένα 28% που θεωρεί προτιμότερο το καθεστώς πενθήμερης εργασίας ως είθισται στην ελληνική αγορά, ενώ το 91% τόνισε ότι η εξαήμερη εργασία είναι μια αρνητική εξέλιξη.

Παράλληλα, το 51% υποστηρίζει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης του burnout είναι το καθεστώς τετραήμερης εργασίας και το 38% δήλωσε ότι θα βοηθούσε και η καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας από τους ίδιους τους εργοδότες. Ωστόσο, αν και η 4ημερη εργασία μπορεί να σημαίνει και τη συμπύκνωση του φόρτου εργασίας σε λιγότερες ημέρες, είναι κάτι που φαίνεται να προτιμούν οι περισσότεροι ερωτηθέντες (61%) σε σχέση με το καθεστώς της πενθήμερης εργασίας (7%), ενώ το 28% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι επιφυλακτικό για τις τέσσερις ημέρες εργασίας καθώς ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος εργασίας.

Επιπρόσθετα, το 84% υπογράμμισε ότι η 4ημερη εργασία θα βελτιώσει το work-life balance και την παραγωγικότητά του, με ένα 10% να αναφέρει ότι θα βελτιωθεί μόνο το work-life balance. Ταυτόχρονα, όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στην τετραήμερη εργασία με ίδιο μισθό ή πενθήμερη εργασία με αύξηση, οι απόψεις φάνηκε ότι διίστανται αφού το 55% προτίμησε την πρώτη επιλογή και το 45% τη δεύτερη. Επιπλέον, οι Έλληνες πιστεύουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (79%) πως η τετραήμερη εργασία θα είχε και άλλα πλεονεκτήματα, όπως την προσέλκυση ταλέντων. Τέλος, το 66% θα επιθυμούσε ευέλικτο ωράριο τις Παρασκευές και το 29% θεωρεί ότι η ευελιξία αυτή πρέπει να προσφέρεται ανάλογα με τον τύπο της εργασίας.