Σύμφωνα με νέα έρευνα της GoodHabitz, με δείγμα 13.000 εργαζόμενους, το 75% θεωρεί σημαντικό οι εργοδότες του να επενδύουν στην προσωπική του ανάπτυξη, αν και το 85% εξ αυτών δεν προσεγγίζει τους managers του, προκειμένου να ζητήσει περισσότερες ευκαιρίες.

Παράλληλα, το 81% των συμμετεχόντων θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την προσωπική ανάπτυξη και το 70% τονίζει ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένο στον τωρινό του ρόλο αν είχε περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Εντούτοις, μόνο το 15% ζητά ενεργά από τον εργοδότη του περισσότερες ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, βάσει της έρευνας, το 76% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι εργοδότες είναι περισσότερο υπεύθυνοι για την προσωπική του ανάπτυξη, ενώ το 71% δηλώνει ότι η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί δική του ευθύνη.

Ταυτόχρονα, οι εργοδότες υπογραμμίζουν ότι εκτιμούν τις προσπάθειες προσωπικής ανάπτυξης που κάνουν οι εργαζόμενοι τους (74%), ενώ το 75% σημειώνει ότι ενθαρρύνει τους εργαζομένους να ασχοληθούν με την προσωπική τους ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, από το 15% των ατόμων που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες, το 59% επισημαίνει ότι τα αιτήματά του δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.