Η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να εφοδιαστούν καλύτερα τα παιδιά και να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες. Αυτό συμπεραίνει η νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone, που ανατέθηκε στην εταιρεία Ipsos, με δείγμα 10.000 γονείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το 85% των γονέων πιστεύει ότι οι προοπτικές καριέρας του παιδιού του εξαρτώνται σημαντικά από τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά μόνο τα τρία τέταρτα (78%) αυτών ανέφερε ότι τα παιδιά έχουν πράγματι πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets και οι διαδραστικοί πίνακες στην τάξη του σχολείου. Παράλληλα, βάσει της έρευνας, η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία στα σχολεία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Έτσι, οι Βρετανοί, οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι μαθητές απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης, τα οποία ανέρχονται σε 87%-88%, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 70% περίπου για τους Ούγγρους, Ιταλούς και Έλληνες μαθητές. Επιπρόσθετα, συνολικά, μόλις λίγα περισσότερα από τα μισά σχολεία προσφέρουν διαδικτυακή διδασκαλία, και μόνο το 59% αυτών παρέχει στους μαθητές συσκευή για εκπαίδευση από το σπίτι, ενώ στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, μόνο 2 στους 5 μαθητές έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαίδευση που παρέχεται από τα σχολεία τους.

Τέλος, το 73% των γονέων εξήγησε ότι θα στήριζε την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων για τη εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ το 85% ισχυρίστηκε ότι η ψηφιακή εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί βασικό αντικείμενο στη σχολική ύλη.