Τις καλύτερες χώρες τις Ευρώπης  για την εξέλιξη της καριέρας των γυναικών αναδεικνύει νέα έρευνα της Claims.co.uk, η οποία εξέτασε δεδομένα για το μισθολογικό χάσμα από το World Economic Forum (WEF), βαθμολογώντας 46 χώρες με άριστα το 100, ως προς το εισόδημα των γυναικών, την παρουσία γυναικών στο κοινοβούλιο, τις ευκαιρίες για εξέλιξη καριέρας κ.ά.. Βάσει των αποτελεσμάτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ισλανδία, με σκορ 86,49, καθώς το ετήσιο εισόδημα των γυναικών είναι περίπου€40,500 – διπλάσιο σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 47,6% του κοινοβουλίου. Δεύτερη στη λίστα κατετάγη η Φιλανδία, με σκορ 81,72 και τις γυναίκες να αποτελούν το 45,5% του κοινοβουλίου, ενώ έχουν ετήσιο εισόδημα περίπου €36,500.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Νορβηγία (68,97) με ετήσιο εισόδημα για τις γυναίκες τα €49,500, ενώ στην τέταρτη θέση είναι η Σουηδία (65,16) και στην πέμπτη θέση η Αλβανία (62,93), παρά το μικρό ετήσιο εισόδημα των

€10,100. Η θέση της Αλβανίας δικαιολογείται από το υψηλό ποσοστό των γυναικών στο εργατικό δυναμικό (43,1%), στις απόφοιτες STEM (46,7%) και στις υπουργικές θέσεις (43,8%). Επισημαίνεται ότι τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ελβετία (62,57), Λιθουανία (60,6), Ιρλανδία (58,17), Δανία (55,49) και Βέλγιο (54,78), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 41η θέση (22,03) και η Κύπρος στην 37η θέση (26,94).