Ο Όμιλος Adecco συνεργάστηκε με το Κέντρο Ηγεσίας για το Μέλλον της Εργασίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης ώστε να διερευνήσει πώς ο διαρκώς μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας θα επηρεάσει και τον ρόλο του Chief People Officer (CPO).

Η Adecco συγκέντρωσε τις απόψεις 122 στελεχών σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, ονομαζόμενη «The Chief People Officer of the Future» από 10 χώρες σε όλο τον κόσμο: Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Μεξικό, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Τα στελέχη αυτά, είναι υπεύθυνα για πάνω από 3 εκατομμύρια εργαζομένους σε διάφορους κλάδους, από τον χρηματοοικονομικό έως το λιανικό εμπόριο και την αεροδιαστημική.

Τα τρία κύρια ευρήματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:

  1. Οι CPOs μετατρέπονται από παραδοσιακοί managers σε προασπιστές της κουλτούρας της εταιρείας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες ίσως χρειαστεί να εξετάσουν εάν ο ρόλος του CPO θα πρέπει στο μέλλον να είναι διπλός- πρώτον να επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δεδομένων και των νέων τεχνολογιών και δεύτερον να ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα.
  2. Η σημασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων αναγνωρίζεται ευρέως αλλά δεν γίνονται οι αντίστοιχες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι CPOs θεωρούνται όλο και περισσότερο υπεύθυνοι για την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των εργαζομένων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τη βελτίωση της συναισθηματικής ευημερίας των εργαζομένων. Το πρώτο βήμα είναι να καταγραφεί το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι στην εργασία τους, ώστε η διαχείριση των συναισθημάτων να ενσωματωθεί στις οργανωτικές διαδικασίες της εταιρείας – από το πώς προσλαμβάνονται και εκπαιδεύονται τα στελέχη μέχρι το είδος των εργασιών που καλούνται να κάνουν. Αυτή η έννοια της «οργανωτικής συναισθηματικής νοημοσύνης» μπορεί να καθοδηγήσει τις εταιρείες ώστε να γίνουν πιο ανθρωποκεντρικές – και πιο ανοιχτές για τους εργαζόμενους που έχουν περάσει περιόδους στη ζωή τους χωρίς να εργάζονται.
  3. Τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία για τους εργαζόμενους που έχουν περάσει περιόδους στη ζωή τους χωρίς να εργάζονται μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο να ενισχυθεί η διαφορετικότητα, τα οφέλη τους όμως δεν εκτιμώνται αρκετά. Τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία προσφέρουν στους επαγγελματίες μια ευκαιρία να επιστρέψουν στον εργασιακό στίβο μετά από ένα διάλειμμα στην καριέρα τους, μέσω ενός συνδυασμού αμειβόμενων θέσεων εργασίας, εκμάθησης νέων δεξιοτήτων, networking και προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Αν και μέχρι στιγμής τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται συνήθως σε γυναίκες με υψηλή ειδίκευση στον τομέα των οικονομικών, έχουν επίσης τη δυνατότητα να ωφελήσουν και άλλες ομάδες επαγγελματιών. Οι CPOs ρωτήθηκαν επίσης σε ποιες κατηγορίες εργαζομένων απευθύνονται τα προγράμματα επιστροφής: Το 69% απάντησε ότι διαθέτει προγράμματα που βοηθούν στην ενσωμάτωση των μητέρων που επιστρέφουν μετά τη φροντίδα των παιδιών τους, το 57% για τους πατέρες που επιστρέφουν στην εργασία μετά τη φροντίδα των παιδιών τους και το 40% για υπαλλήλους που επιστρέφουν μετά από άδεια για να φροντίσουν ενήλικα άτομα τα οποία χρήζουν καθημερινής υποστήριξης. Μόνο το 13% ανέφερε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όπως εκείνους που επέστρεφαν από παρατεταμένη αναρρωτική άδεια ή στρατιωτική θητεία.