Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ήπιες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +4%, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

 Οι Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Δ’ Τρίμηνο του 2015, ενώ παρουσιάζονται αποδυναμωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το Α΄ Τρίμηνο του 2015. Ταυτόχρονα, αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν αναμένουν κατά το προσεχές τρίμηνο οι εργοδότες σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων να καταγράφονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα του Τουρισμού, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +15% και +11%, αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αποδυναμώνονται σε έξι από τους εννέα τομείς σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ανά γεωγραφική περιοχή συγκρατημένες αναμένονται οι αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων από τους εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +5%, ενώ αμετάβλητες εμφανίζονται οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στη Βόρεια Ελλάδα, με τις Προοπτικές να διαμορφώνονται στο 0%. Τέλος, οι εργοδότες των Μεγάλων Επιχειρήσεων αναφέρουν αισιόδοξες Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +16%, ενώ στις άλλες κατηγορίες οι εργοδότες εμφανίζονται επιφυλακτικοί.