Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Regus η οικονομική αστάθεια έχει αυξήσει την πίεση στους Έλληνες εργαζομένους, καθώς 72% εξ αυτών αναφέρουν ότι, λόγω της ύφεσης, έχουν εμφανίσει ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή αυτής της τάσης, καθώς οι εργαζόμενοι προσδιόρισαν την ευέλικτη εργασία ως σημαντικό στοιχείο για την εξισορρόπηση του εργασιακού άγχους (65%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, στην Ελλάδα το άγχος οδηγεί σε ανησυχητική αύξηση απουσιών από την εργασία (54%), γεγονός που βλάπτει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την προσωπική ευεξία των εργαζομένων. Το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ανησυχούν μήπως απολυθούν και το 74% αισθάνεται λιγότερο σίγουρο για τον τομέα στον οποίο εργάζεται. Τέλος, σε ποσοστό 52% τα στελέχη ανάφεραν ότι η οικογένειά τους και οι φίλοι τους έχουν παρατηρήσει υψηλά επίπεδα άγχους λόγω της εργασίας τους, ενώ το 65% δήλωσε ότι το άγχος βλάπτει τις προσωπικές σχέσεις των συναδέλφων του.