Ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά εργασίας στην χώρα μας καταγράφονται σε έρευνα που πραγματοποίησε η PeopleCert, με την επιστημονική επιμέλεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην αγορά εργασίας η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, ωστόσο την ίδια στιγμή παρατηρείται διεθνώς το φαινόμενο εκατομμύρια εργαζόμενοι να παραιτούνται από τις θέσεις τους αναζητώντας είτε καλύτερο εργασιακό περιβάλλον –ή εξ αποστάσεως εργασία– είτε μεγαλύτερες αμοιβές και εξέλιξη. Πρόκειται για το «The Great Resignation», το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Η νέα αυτή τάση εμφανίζεται και Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, η οποία διεξήχθη κατά το διάστημα 9-23 Μαρτίου 2022 σε όλη την επικράτεια και σε δείγμα 1.040 εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτή, το 22% των ερωτώμενων σκέφτεται να αλλάξει εργασία μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 29% δεν το αποκλείει, απαντώντας «ίσως», γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση ότι 6 στους 10 (60%) εργαζόμενους δεν είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους. Τα 2/3 του δείγματος αναφέρουν μάλιστα ότι αυτό ισχύει τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας.

Απολαβές, προοπτικές και κούραση αλλάζουν τα δεδομένα
Βασικά κριτήρια για την επιλογή νέας εργασίας αποτελούν η αναβάθμιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή, η εργασιακή ευελιξία, το εργασιακό περιβάλλον και οι ευκαιρίες ανέλιξης.

Ως κύριοι λόγοι παραίτησης αναφέρονται αναλυτικά: οι μη-ικανοποιητικές απολαβές (49%), η μη-ικανοποιητική επαγγελματική εξέλιξη (33%), η υπερβολική κούραση (28%), η έλλειψη αναβάθμισης των γνώσεων-δεξιοτήτων (25%) και η πίεση-στρες (24%). Η αναβάθμιση των γνώσεων-δεξιοτήτων συσχετίζεται από τους ερωτώμενους με την επαγγελματική εξέλιξη και τις καλύτερες απολαβές. Την ίδια στιγμή που το 47% δηλώνει overqualified βάσει πτυχίων, μόνο ένας στους τρεις (30%) δηλώνει πλήρως ικανοποιημένος με τις δεξιότητές του. Προκύπτει, δε, ότι το 72% έχει παντελή έλλειψη επαγγελματικής πιστοποίησης των γνώσεων/δεξιοτήτων του. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου το 58% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη για την επαγγελματική του ανάπτυξη τόσο η αναβάθμιση των γνώσεων όσο και η πιστοποίησή τους. Ως σημαντικές δεξιότητες οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν την επίλυση προβλημάτων, τη γνώση του αντικειμένου, τη χρήση νέων τεχνολογιών, το project management, τις ξένες γλώσσες, την επικοινωνία και τη δυνατότητα για δημιουργική και συνεργατική προσέγγιση της εργασίας.

Τηλεργασία και υβριδικό μοντέλο εργασίας κερδίζουν έδαφος
Σύμφωνα με την έρευνα, μετά την πανδημία αναδείχθηκε ένα πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται εντονότερα την πίεση στην εργασία τους ως απότοκο των αλλαγών στις συνθήκες, αλλά, κυρίως, λόγω της ανατροπής των κανόνων και των όρων βάσει των οποίων εργάζονται. Το 39% επισήμανε τη συχνή απασχόληση εκτός ωραρίου, το 78% την εργασία υπό πίεση χρόνου, το 47% την αδυναμία να επηρεάσει το περιεχόμενο της εργασίας του και το 32% την έλλειψη ευελιξίας στο ωράριο. Το κυρίαρχο μοντέλο εργασίας στην εποχή μετά την πανδημία είναι υβριδικό, με την τηλεργασία να παίζει σημαντικό ρόλο, παραμένοντας εναλλακτικός τρόπος εργασίας. Πιο αναλυτικά, το 22% επιθυμεί να δουλεύει με τηλεργασία και μετά το πέρας της πανδημίας, ενώ το 24% δηλώνει «ίσως». Στα θετικά στοιχεία της τηλεργασίας περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση του χρόνου μετακινήσεων (90%), η μεγαλύτερη παραγωγικότητα (48%) και η θετική συμβολή στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ωστόσο, το 58% πιστεύει ότι η τηλεργασία μειώνει τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.