Μόνο οι δύο στους δέκα που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης βρίσκουν μια θέση εργασίας και αυτή για μικρό χρονικό διάστημα.

Την ιδιαίτερα χαμηλή σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης τόσων για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά (ηλικία έως 29ετών) όσο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να βρουν απασχόληση αποκαλύπτει έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ. Η έρευνα δείχνει, συγκεκριμένα πολύ χαμηλή πρόσβαση – απορρόφηση των αποφοίτων καταρτιζομένων στην απασχόληση (15,7% για τους μεγαλύτερους και 21,8% για τους νέους) και πολύ χαμηλή σχέση – συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το επάγγελμα – ειδικότητα εργασίας αυτών που τελικά βρήκαν εργασία ( 27% για τους μεγαλύτερους και 31% για τους νέους).

Η διατηρησιμότητα της εργασίας αυτών που τελικά βρήκαν εργασία εντοπίζεται και αυτή σε χαμηλά επίπεδα. Σε διάστημα 18 μηνών, το 81,5% των μεγαλύτερων και το 81,2% των νέων απώλεσαν την εργασία τους, ενώ στο πρώτο εξάμηνο έχασαν τη θέση τους το 29,3% των μεγαλύτερων και το 37,7% των νέων. Σύμφωνα με την έρευνα, η αξιοποίηση των γνώσεων που λήφθηκαν από την κατάρτιση στην εργασία τους ήταν μόνο 21% για τους μεγαλύτερους και 32% για τους νέους, γεγονός που κατά τους ερευνητές επιβάλλει την άμεση σύνδεση των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην όλη διαδικασία, όπως συμβαίνει στις χώρες που έχουν αναπτύξει αποδοτικά συστήματα κατάρτισης (όπως Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία).