Τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Marc A.E. για λογαριασμό της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιώργο Καββαθά, προκάλεσαν έντονη ανησυχία καθώς όχι μόνο αυξάνεται ο αριθμός των μικρομεσαίων που αδυνατούν να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις αλλά ταυτόχρονα αργοσβήνει κάθε ελπίδα για επενδύσεις από τον πάλαι ποτέ ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Τα «λουκέτα» και η ανεργία συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό: Το δεύτερο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ό,τι θα κλείσουν 40.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χαθούν 85.000 με 90.000 θέσεις συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί). Από αυτές οι μισές, 45.000, είναι θέσεις μισθωτής εργασίας. Το πρώτο εξάμηνο του έτους χάθηκαν 56.000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης.

Η τραγική πτώση των πωλήσεων και η τεράστια απουσία ρευστότητας έχουν αναγκάσει τις επιχειρήσεις στο να καθυστερούν τις πληρωμές των απασχολουμένων τους. Στις 110.000 έχουν υπολογιστεί εκείνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των μισθών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο της έρευνας που δείχνει πως το 40,5% εκτιμά ό,τι η ανάκαμψη θα έρθει μετά το 2020, ενώ πάνω από το 15% θεωρεί ό,τι δεν θα έλθει ποτέ.