Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor, που πραγματοποίησε η Randstad, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι πεπεισμένοι ότι οι οργανισμοί για τους οποίους εργάζονται δεν θα αναπτυχθούν μέσα στο χρόνο που διανύουμε.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι οι προσδοκίες των εργαζομένων στην Ελλάδα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την τρέχουσα οικονομική κρίση. Οι τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους εκφράζονται με μεγαλύτερη αρνητικότητα για τους εργοδότες τους σε σχέση με το παρελθόν ενώ το 79% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα δικαιολογούσαν στη διοίκηση της εταιρείας όπου εργάζονται τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης μόνο αν αποφασίζονταν περικοπές και για την ίδια τη διοίκηση. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι στο εργασιακό του περιβάλλον επικρατεί ανησυχία και ένταση.

Επιπλέον, το 28% των εργαζομένων στην Ελλάδα φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, τη στιγμή που το 72% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να απασχολείται σε κάποια άλλη θέση εργασίας.

Η έρευνα Workomonitor απέδειξε ότι το 16,8% των εργαζομένων άλλαξε εργασία τους τελευταίους 6 μήνες. Από αυτούς που αποφάσισαν να αλλάξουν εργασία, το 43% άλλαξε από προσωπική επιθυμία, το 34% επειδή επιθυμούσε να βρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, το 26% επειδή ήταν δυσαρεστημένοι από τον εργοδότη τους και 20% μετακινήθηκαν λόγω προσωπικής φιλοδοξίας – διεκδίκηση ανώτερης διοικητικής θέσης.

Σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές αγορές, όπως αυτή της Ιταλίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα (90%), δηλώνει ότι οι εργοδότες οφείλουν να προσφέρουν εκπαίδευση στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, πάνω από τα 2/3 του δείγματος (70%) εκφράζει την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από το κράτος, όταν κάποιος εργαζόμενος χάσει την εργασία του.

Η έρευνα Workmonitor, γίνεται για λογαριασμό της Randstad από την εταιρεία Survey Sampling International. Διεξάγεται σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις και την κινητικότητα της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου.