Σύμφωνα με νέα έρευνα της AND Digital, παρότι το 31% των εργαζόμενων άνω των 55 ετών επιθυμεί να βελτιώσει τις ψηφιακές του δεξιότητες, οι εταιρείες δεν τους υποστηρίζουν ή τους ενθαρρύνουν να το κάνουν. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, το 81% των διευθυντικών στελεχών παραδέχεται ότι η έλλειψη των digital skills έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση, ωστόσο το 60% των εργαζόμενων άνω των 55 ετών εξηγεί ότι δεν έχει λάβει κάποια upskilling εκπαίδευση από τον εργοδότη του.

Ένα 19% μάλιστα αισθάνεται ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες ακόμα και για τον τωρινό του ρόλο. Παράλληλα, το 29% των άνω των 55 επιθυμεί να βελτιώσει τα digital skills του αλλά δεν αισθάνεται άνετα να το ζητήσει από τον εργοδότη του, ενώ η έρευνα παρουσιάζει παρόμοια εικόνα και για τους νεότερους εργαζόμενους, καθώς το 40% των εργαζόμενων 18-34 ετών αναφέρει ότι ντρέπεται για την έλλειψη digital skills του, διότι θεωρεί πως, όντας νεότερο από τους άλλους συναδέλφους, θα έπρεπε να τα κατάφερνε καλύτερα.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι άνω των 55 ετών προτιμούν το upskilling να γίνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του (45%), κάτι που ισχύει μόνο για το 38% των εργαζόμενων 18-24 ετών, οι οποίοι φαίνεται να προτιμούν το upskilling μέσω διαβάσματος και σχετικού περιεχομένου (22%), πρακτική που επιζητά μόνο το 11% των άνω των 55 ετών.