Οι 6 στους 10 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι ο εργοδότης τους οφείλει να βοηθήσει σε σχέση με το αυξανόμενο κόστος ζωής, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Culture Amp, με δείγμα 1.052 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, οι 3 στους 4 εργαζόμενους ανησυχούν σχετικά με το αυξημένο κόστος ζωής, με τις γυναίκες (84%) να ανησυχούν περισσότερο σε σχέση με τους άντρες (57%), ενώ οι νεότεροι ηλικιακά εργαζόμενοι ανησυχούν περισσότερο σε σχέση με τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους.

Επιπρόσθετα, το 53% των γυναικών και το 45% των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα ανησυχούν για το πώς η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή παγκοσμίως μπορεί να επηρεάσει τις επαγγελματικές προοπτικές.

Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε υψηλά επίπεδα άγχους, ειδικά για τις γυναίκες, και ξεκάθαρες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σχετικά με το αν εκφράζουν ή όχι τα συναισθήματά τους, καθώς τα άτομα αναζητούν μεγαλύτερη ψυχολογική ασφάλεια στην εργασία τους.

Έτσι, το 44% των γυναικών τόνισε αναζητά ενεργά να αλλάξει εργασία λόγω στρεσογόνου εργασιακού περιβάλλοντος, με μόνο το 17% των ανδρών να αναφέρει το ίδιο, ενώ το 33% των γυναικών παραδέχτηκε ότι έχει κλάψει εξαιτίας της εργασίας του τον τελευταίο μήνα, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες να καταγράφεται μόλις στο 8%.