Το 46% των υβριδικά εργαζόμενων πιστεύει ότι ο χώρος εργασίας του δεν είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας και πως απαιτεί εκσυγχρονισμό. Αυτό δείχνει η νέα έρευνα της Crown Workspace, με δείγμα 2.000 υβριδικά εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία, τους τελευταίους μήνες πολλές εταιρείες έχουν ζητήσει την επιστροφή στο γραφείο ή έχουν αυξήσει τις ημέρες παρουσίας σε αυτό.

Ωστόσο, βάσει της έρευνας, το 21% των συμμετεχόντων θα αισθανόταν πιο κινητοποιημένο να επιστρέψει, αν του είχαν υποσχεθεί καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ άλλα κίνητρα θα ήταν το pet-friendly γραφείο (18%) και η αύξηση των φυτών και λουλουδιών στον χώρο (15%).

Επιπρόσθετα, η εν λόγω έρευνα καταγράφει τις αλλαγές που σημειώθηκαν στους χώρους εργασίας, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να υποστηρίξουν το υβριδικό μοντέλο. Έτσι, το 33% μείωσε τον αριθμό των γραφείων, το 28% καθιέρωσε ένα hot desking σύστημα, το 32% δημιούργησε περισσότερες ήσυχες/ιδιωτικές περιοχές και το 27% περισσότερους χώρους για συνεργατική εργασία.

Εντούτοις, το 21% των υβριδικά εργαζομένων τονίζει ότι δεν ρωτήθηκε η γνώμη του σε σχέση με το τι θα ήθελε να υπάρχει στον εργασιακό του χώρο, ενώ πάνω από το 40% παραδέχεται ότι το δωρεάν φαγητό θα συνέβαλε στην επιστροφή του, όπως και η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων με τους συναδέλφους (27%). Τέλος, το 52% των υβριδικών εργαζομένων θα επιθυμούσε την κατάργηση του σταθερού ωραρίου και την καθιέρωση μίας πιο ευέλικτης επιλογής ωραρίου.