Τα αναθεωρημένα στοιχεία προβλέψεων για τις συνολικές αυξήσεις του 2009, ανά κλάδο και για το σύνολο της αγοράς συγκέντρωσε και ανακοινώνει η KPMG.

Η συγκεκριμένη ετήσια έρευνα, που ολοκληρώθηκε για 15η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνεται σε ειδική έκδοση όπου αναλύονται τα επίπεδα αυξήσεων που προτίθενται να δώσουν οι εταιρείες (στοιχεία Ιανουαρίου 2009) και κατά πόσο αυτά έχουν μεταβληθεί σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις (στα μέσα του 2008).
Οι Έρευνες αναλυτικά περιλαμβάνουν:
• Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών 2008 (αφορά στο Σύνολο της αγοράς).
• Κλαδικές Έρευνες Αποδοχών και Παροχών 2008 (για τους κλάδους: Ασφαλιστικών Εταιρειών, Αυτοκινήτου, Βιομηχανίας, Καταναλωτικών Προϊόντων, Λιανεμπορίου, Τραπεζών, Υψηλής Τεχνολογίας, Φαρμακευτικών Εταιρειών).
• Έρευνα Αποδοχών και Παροχών Ανωτάτων Στελεχών 2008.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Γενικής Έρευνας Αποδοχών και Παροχών, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 131 γενικές θέσεις εργασίας για το 2008, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, κινήθηκαν στο 6,0%, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες αναθεωρήσεις τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2009, θα κυμανθούν στο 5,0%.