Το κολλέγιο Athens GSM/ ΚΕΜΕ σε συνεργασία με το Nottingham Trent University ανακοινώνει τον πρώτο κύκλο της Ερευνητικής του Δραστηριότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, με μια σειρά ερευνητικών θεμάτων που εστιάζονται στην επιχείρηση και την ανάπτυξή της σε επιχειρηματικό και προϊοντικό επίπεδο.

Την ερευνητική ομάδα ηγείται ο Leslie de Chernatony, καθηγητής του Brand Μάρκετινγκ του πανεπιστημίου Universita della Szivera Italiana και Aston University και o καθηγητής και International consultant, Δρ Γιάννης Σουβατζής, ειδικός σε θέματα Branding και Corporate Identity. Την υπόλοιπη ομάδα πλαισιώνουν ο Δημήτρης Ζαραφόπουλος, doctoral researcher σε θέματα Στρατηγικής λήψης αποφάσεων / διαχείρισης γνώσης και ο Άκης Φλούρος σε θέματα Μάρκετινγκ- Μάνατζμεντ. Η ερευνητική προσπάθεια θα ξεκινήσει στα μέσα του Σεπτεμβρίου και θα τερματισθεί αρχές Απριλίου 2011.

Τα ερευνητικά θέματα που θα διερευνηθούν αφορούν την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, διαχείριση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας για την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, knowledge management and brand extension και θέματα διαχείρισης της εταιρικής φήμης (corporate reputation). Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες θα υποστηρίζονται από εμπειρική έρευνα, θα παρουσιασθούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά συνέδρια στην Αγγλία και Ελβετία και σε ειδικές ημερίδες στην Ελλάδα. Πληροφορίες 210- 322 3352 -3 για Αθήνα και 2310- 227 119 για Θεσσαλονίκη.