Το Κέντρο Ερευνών Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Mediterranean College, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013, παρήγαγε πολυδιάστατο ερευνητικό έργο με τη συνδρομή των επιστημονικών υπεύθυνων του Κέντρου, των επιστημονικών συνεργατών του, των συνεργασιών και των υποδομών που διαθέτει.

Απώτερος σκοπός του ΚΕΤΑΚ  είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση να τροφοδοτηθούν μέσα από την έρευνα και έτσι να προσανατολιστούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, προς τις πραγματικές ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος και συνεπώς και της αναπτυξιακής πορείας της κοινωνίας, που θα οδηγήσει τελικά σε μια ευημερούσα χώρα. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στο μελετητικό και ερευνητικό έργο του Κ.Ε.Τ.Α.Κ. συμπεριλαμβάνονται: Analysis of requirements for virtual machine migration in dynamic clouds,  Stelios Sotiriadis, Nik Bessis, Pawel Gepner, Nicolas Markatos και Recent advances on the numerical modelling of turbulent flows, C.D. Argyropoulos and N.C.Markatos καθώς και πολλές άλλες μελέτες.