Οι 80 εταιρείες μέλη του CSR Europe (Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή) παρουσίασαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλες την Εργαλειοθήκη για μια Ανταγωνιστική και Υπεύθυνη Ευρώπη, στην εκδήλωση με τίτλο "Equipped for CSR".

Βασικοί ομιλητές ήταν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Gunther Verheugen και Vladimir Spidla, οι οποίοι τόνισαν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για μια Ανταγωνιστική Ευρώπη.

Η Εργαλειοθήκη του CSR Europe περιλαμβάνει μια σειρά από πρακτικές μεθόδους για τις εταιρείες που θέλουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Τα εργαλεία αποτελούν αποτέλεσμα μιας σειράς ομάδων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικών συμμέτοχων (stakeholders), γνωστά με το όνομα Εργαστήρια EKE “CSR Laboratories”. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια συντονίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΕΚΕ και τα Εθνικά Δίκτυα μέλη του σε όλη την Ευρώπη. Η Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει οδηγούς, αποτελέσματα ερευνών, πηγές ενημέρωσης και μοντέλα δικτύων συνεργασίας για θέματα όπως η μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον των βιομηχανιών προϊόντων και διαδικασιών, η προώθηση της υγείας και των καλών συνθηκών στον εργασιακό χώρο, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το 2009, το CSR Europe και τα 26 Εθνικά Δίκτυα μέλη του θα τεθούν υπό δοκιμή και θα αναπτύξουν περισσότερο αυτά τα εργαλεία σε συνεργασία με περισσότερες εταιρείες και κοινωνικούς συμμετόχους (stakeholders) στην Ευρώπη.