Ιδιαίτερα θετικά είναι τα αποτελέσματα των ροών της μισθωτής απασχόλησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας.

Οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ήταν περισσότερες από τις απώλειες των θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 28.164 νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου 2015, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 118.753, ενώ οι αποχωρήσεις σε 96.440. Από τις 96.440  συνολικά αποχωρήσεις, οι 47.848 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 48.592 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Μάρτιος 2015 και Μάρτιος 2014, προκύπτει θετική επίδοση κατά 7.746 επιπλέον θέσεων εργασίας, για τον Μάρτιο 2015 (θετικό ισοζύγιο 22.313  θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (14.567) τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ σημειώνεται ότι ο μήνας Μάρτιος 2015 είναι ο δεύτερος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο, μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες με αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 308.727 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 280.563, εκ των οποίων οι 148.340 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 132.223 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 28.164 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου τριμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.