Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 2.651 θέσεις εργασίας καταγράφει η ΕΡΓΑΝΗ για τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από τις μισές θέσεις που δημιουργήθηκαν, αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Αναλυτικότερα, οι αναγγελίες πρόσληψης, κατά τον μήνα που μας πέρασε, ανήλθαν σε 308.121, ενώ οι αποχωρήσεις σε 305.470. Από το σύνολο των προσλήψεων μόνο οι 128.616 θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, οι 145.269 μερικής και οι 34.236 εκ περιτροπής. Επιπροσθέτως, από τις 305.470 συνολικά αποχωρήσεις, οι 125.254 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 180.216 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του Σεπτεμβρίου του 2019 με τα αντίστοιχα του Σεπτεμβρίου του 2018, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 3.905 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό Σεπτέμβριο (θετικό ισοζύγιο 2.651 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (6.556) τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.173.467 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.885.930, από τις οποίες οι 1.097.600 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 788.330 οικειοθελείς αποχωρήσεις.