Μεγάλη μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για τον Οκτώβριο του 2019, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 125.668 θέσεις εργασίας, δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη».

Παρά την εν λόγω μείωση, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου δεκάμηνου του έτους 2019 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 161.869 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας. Εντούτοις, η μέτρηση του φετινού Οκτωβρίου είναι η χειρότερη από το 2001, οπότε και άρχισε η καταγραφή των στοιχείων.

Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο μήνα, από τις 248.592 προσλήψεις, μόλις οι 92.536 ή το 37,22% ήταν πλήρους απασχόλησης, οι 122.455 αφορούσαν σε μερική απασχόληση και οι 33.601 αφορούσαν σε εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 374.260, εκ των οποίων οι 96.034 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 278.226 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Προκύπτουν, ακόμη, 5.581 λιγότερες θέσεις εργασίας για τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή αρνητικό ισοζύγιο (-125.668) θέσεων εργασίας έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-120.087) τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Όσον αφορά για την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.422.059 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις στις 2.260.190, εκ των οποίων οι 1.375.826 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 884.364 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, τον Οκτώβριο παρουσιάζεται πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο που οφείλεται στην προσωρινή αποχώρηση των εποχικά απασχολουμένων λόγω τερματισμού της θερινής τουριστικής περιόδου.