Μείωση της μισθωτής εργασίας με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων κατά 16.658 θέσεις (και κατά 29.933 μεταξύ Ιουλίου 2014 και Ιουλίου 2015) και επικράτηση των «ευέλικτων» μορφών εργασίας, καθώς το 84% προσλήφθηκε για να απασχολείται είτε κάποιες ημέρες την εβδομάδα είτε έως 4 ώρες την ημέρα.

Με βάση τα στοιχεία τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 143.972 προσλήψεις (13.283 λιγότερες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014) και χάθηκαν 160.630 θέσεις (+16.650). Από τις 160.630 θέσεις οι 67.053 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 93.577 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ως προς την ηλικία, «κερδισμένοι» ήταν μόνο οι εργαζόμενοι ηλικίας έως 24 ετών (που έχουν χαμηλότερες αποδοχές), ενώ τον ίδιο μήνα καταγράφηκε ρεκόρ στις προσλήψεις με μειωμένα ωράρια και αντίστοιχα μειωμένες αποδοχές καθώς στο σύνολο των 143.972 προσλήψεων, οι 120.845 (84%) ήταν για απασχόληση είτε «μερικές ημέρες την εβδομάδα» (67.714 ή 47,03% με καθεστώς εκ περιτροπής εργασία) είτε με 4ωρα ή 3ωρα (οι 53.131, 36,90%) και μόνο 23.127 προσλήψεις (16%) έγιναν με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό, όταν τους προηγούμενους μήνες ήταν 88.794 (τον Ιούνιο), 110.619 (τον Μάιο) και 105.871 (τον Απρίλιο). Τέλος, οι κλάδοι που είχαν τις περισσότερες προσλήψεις σε σχέση με τις αποχωρήσεις ήταν η εστίαση, τα καταλύματα, η βιομηχανία τροφίμων, η δημόσια διοίκηση και άμυνα, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και οι υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωσης.