Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 33.356 θέσεις εργασίας καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ Εργάνη, με τις αναγγελίες πρόσληψης να ανέρχονται σε 196.284 και τις αποχωρήσεις σε 229.640. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των αποχωρήσεων, οι 70.462 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 159.178 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενώ αναφορικά με τις προσλήψεις, οι 92.982 αφορούν σε πλήρη απασχόληση, οι 88.404 σε μερική απασχόληση και 14.898 σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Επιπλέον, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 86.731 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό Οκτώβριο (αρνητικό ισοζύγιο -33.356 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-120.087) τον Οκτώβριο του 2019. Τέλος, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.773.497 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις στις 1.652.677, εκ των οποίων οι 980.639 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 672.038 οικειοθελείς αποχωρήσεις, με το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου δεκάμηνου του 2020 να είναι θετικό και να διαμορφώνεται στις 120.820 νέες θέσεις εργασίας.