Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αγοράς εργασίας τη χρονική περίοδο Ιάνουαριος - Νοέμβριος του 2017, καταγράφηκαν 128.230 νέες θέσεις απασχόλησης, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του έτους 2017 να είναι θετικό αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου ενδεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, για το ίδιο διάστημα, το 54,67% των νέων προσλήψεων αφορούν μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ οι προσλήψεις για πλήρη εργασία περιορίζονται στο 45,33% του συνόλου. Μάλιστα, τον Νοέμβριο σχεδόν 6 στις 10 νέες θέσεις ήταν για μερική απασχόληση (58,05%). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Νοεμβρίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 169.819, ενώ οι αποχωρήσεις σε 209.040.

Από τις 209.040 συνολικά αποχωρήσεις, οι 64.693 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 144.347 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συγκρίνοντας τον Νοέμβριο του 2017 με τον Νοέμβριο του 2016, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 1.554 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2017 με αρνητικό ισοζύγιο (39.221) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (37.667) τον Νοέμβριο του 2016. 

Αντίστοιχα, για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.228.334 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.100.104, εκ των οποίων οι 1.184.645 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 915.459 οικειοθελείς αποχωρήσεις.