Παρατείνεται έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, από την 1η Νοεμβρίου που άνοιξε το σύστημα έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου (εκπνοή της αρχικής προθεσμίας) είχαν γίνει εγγραφές για 1.346.205 εργαζομένους (ποσοστό 55,8%% επί του συνόλου) και για 195.967 επιχειρήσεις (ποσοστό 67%).

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι από τα στοιχεία αυτά αποδεικνύεται ότι έχει εγγραφεί η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων- πράγμα που αποδεικνύει ότι ενεγράφησαν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις- αλλά και η πλειονότητα των εργαζομένων. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, δεν θα δοθεί άλλη παράταση.