Μικρή μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, κατά 834 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο του 2014, προκύπτει από το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 115.436, ενώ οι αποχωρήσεις σε 116.270. Από τις 116.270 συνολικά αποχωρήσεις, οι 46.421 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 69.849 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ο Δεκέμβριος του 2014. είναι ο τέταρτος σε σειρά μήνας του έτους 2014 που παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο μετά από οκτώ συνεχόμενους μήνες του ίδιου έτους 2014 με θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2014, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.566.139 θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 36,28%, και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.467.017, εκ των οποίων οι 881.424 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 585.593 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2014 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 99.122 νέες θέσεις εργασίας και είναι χαμηλότερο, του αντίστοιχου ισοζυγίου του 2013, που ήταν επίσης, θετικό κατά 133.488 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας ωστόσο τις δύο υψηλότερες επιδόσεις ετήσιου ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης από το 2001 μέχρι σήμερα.
 
Τέλος, μέσα στο 2014 έχουμε αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, αφού έγιναν 780.918 προσλήψεις για μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία και 755.221 προσλήψεις για πλήρη απασχόληση. Συνολικά το 50,5% των νέων προσλήψεων έγιναν για μερική απασχόληση και το 49,5% των προσλήψεων για θέσεις πλήρους απασχόλησης.