Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 7.205 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 48.555, ενώ οι αποχωρήσεις σε 41.350, εκ των οποίων οι 18.225 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 23.125 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2019, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 103.690 λιγότερες θέσεις εργασίας για τον φετινό Απρίλιο, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις κατά 233.626 λιγότερες προσλήψεις που παρατηρήθηκαν λόγω των ειδικών οικονομικών συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τέλος, αναφορικά με την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος του 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 512.791 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις στις 539.940, εκ των οποίων οι 310.704 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 229.236 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Συνεπώς, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του 2020 είναι αρνητικό και διαμορφώνεται στις 27.149 λιγότερες θέσεις εργασίας.