Θετικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων για τον Αύγουστο του 2020, με 4.342 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 160.583 και οι αποχωρήσεις σε 156.241, εκ των οποίων οι 73.365 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 82.876 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επιπροσθέτως, από τη σύγκριση των στοιχείων με τον Αύγουστο του 2019, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 1.231 περισσότερες θέσεων εργασίας για τον φετινό Αύγουστο (+4.342 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (+3.111) τον Αύγουστο του 2019. Τέλος, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.317.792 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.202.145, εκ των οποίων οι 692.314 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 509.831 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης για το πρώτο οκτάμηνο του έτους 2020 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 115.647 νέες θέσεις εργασίας.