Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 15.315 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 172.064, ενώ οι αποχωρήσεις σε 156.749. Επιπρόσθετα, η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μηνός Δεκεμβρίου 2017 είναι η δεύτερη υψηλότερη θετική επίδοση αντίστοιχου καταγεγραμμένου μηνός Δεκεμβρίου από το 2001 μέχρι σήμερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Δεκέμβριο διαπιστώθηκαν 71.893 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (41,78%) και 26.859 προσλήψεις εκ περιτροπής εργασίας (15,61%).

Σε σύγκριση με τις 73.312 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης που προέκυψαν (42,61%), διαπιστώνεται ότι το 57,39% των νέων προσλήψεων αφορούσαν ευέλικτες μορφές εργασίας. Επίσης, θετικό ισοζύγιο κατέγραψαν τόσο οι γυναίκες (8.237 θέσεις), όσο και οι άνδρες (7.078 θέσεις) τον Δεκέμβριο ενώ αντίστοιχα, ανά ηλικιακή ομάδα θετικό πρόσημο εντοπίστηκε στις ηλικίες 15 – 24 ετών (8.862 θέσεις), 25 – 29 ετών (5.250 θέσεις) και 30 – 44 ετών (4.221 θέσεις). Στον αντίποδα, αρνητικό πρόσημο προέκυψε στις ηλικίες 45 – 64 ετών (-2.906 θέσεις) και άνω των 64 ετών (-112 θέσεις).

Σε επίπεδο δραστηριότητας, θετικό ισοζύγιο διαπιστώθηκε στις υπηρεσίες εστίασης (10.157 θέσεις). Ακολουθούν το λιανικό εμπόριο (3.353 θέσεις), οι διοικητικές δραστηριότητες γραφείου και η γραμματειακή υποστήριξη (2.840 θέσεις), οι δραστηριότητες απασχόλησης (2.815 θέσεις) και οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (1.354 θέσεις). Αντίθετα, αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων εντοπίστηκε στη βιομηχανία τροφίμων (-1.152 θέσεις) και έπονται το χονδρικό εμπόριο (-1.059 θέσεις), τα έργα πολιτικού μηχανικού (-942 θέσεις), η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια (-803 θέσεις) και οι χερσαίες μεταφορές (-680 θέσεις).

Παράλληλα, για την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.400.398 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.256.853 με αποτέλεσμα να καταγράφεται θετικό ισοζύγιο το οποίο διαμορφώνεται στις 143.535 νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, την υψηλότερη επίδοση έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, κατέγραψε το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 2017. Για το εν λόγω διάστημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2017, οι ευέλικτες μορφές εργασίας έφτασαν στο 54,87% του συνόλου, ενώ η πλήρης απασχόληση περιορίστηκε στο 45,13%.