Θετικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων για τον Σεπτέμβριο του 2020, με 38.529 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Αναλυτικότερα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 259.421 και οι αποχωρήσεις σε 220.892, εκ των οποίων οι 91.745 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 129.147 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επιπροσθέτως, από τη σύγκριση των στοιχείων με τον Σεπτέμβριο του 2019, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 35.878 περισσότερες θέσεις εργασίας για τον φετινό Σεπτέμβριο (38.529 θέσεις εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (2.651) τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τέλος, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.577.213 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.423.037, εκ των οποίων οι 821.461 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 601.576 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης για το πρώτο εννιάμηνο του 2020 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 154.176 νέες θέσεις εργασίας.